Tarım ve Çevre Bakanı Tiilikainen: Ahşap yapılanma, Avrupa genelinde iklim politikası dahilinde desteklenmelidir

Tarım ve Çevre Bakanı Tiilikainen: Ahşap yapılanma, Avrupa genelinde iklim politikası dahilinde desteklenmelidir

İskâna dair hususlardan Tarım ve Çevre Bakanı Kimmo Tiilikainen’e göre, iklim hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi açısından ahşap yapılanmanın Avrupa genelinde desteklenmesi bir zarurettir. Tiilikainen, ’’Bu destek, iklime yönelik hedefler açısından olduğu kadar ahşap yapılanmanın yaygınlaşması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Ahşap, yenilenebilir bir materyal olarak karbonu bağlayabilmekte ve bu özellik, binanın ömrü süresince karbon ayak izi üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır.’’ diye belirtti.

’’Bu, ahşap yapılanmanın genel olarak bilinen, ancak henüz değerlendirilmemiş artı bir etkisidir.’’ Bakan Tiilikainen, inşaatta kullanılan materyallerin, iklim hedefleri belirlenirken planlara dahil edilmesi ve AB karar süreçlerinde daha geniş yer bulması gerektiğini ifade ediyor. Tiilikainen, az karbonlu alternatifleri inşaat sektöründe de kullanarak olumlu bir imaj çizmeyi hedefleyen bir belediye projesinin Finlandiya’da örnek teşkil ettiğini belirtiyor.

Hedef: Ahşap yapılanmanın yaygınlaştırılması ve ahşap ürün ihracatının arttırılması

Tiilikainen, ahşap yapılaşma yaygınlaştıkça kereste kullanımında ve ahşap endüstrisi ürünlerinin ihracat pazarına sevkinde artış olacağını umut etmekte. ’’Burada en önemli husus, ahşap yapılanmanın yaygınlaştırılması, bu konudaki bilinç ve uzmanlığın güçlendirilmesi ve böylece inovasyon içeren ahşap yapılanma ürünleriyle ihracat pazarına girebilmektir çünkü ihracat, ormandan ticarete kadar çok geniş bir yelpazede istihdam olanağı sağlamaktadır.’’

Tiilikainen, ahşap yapılanmanın yaygınlaştırılmasına yönelik programın, bu hükümet döneminde de devam ettirilebilmesine yönelik çaba göstermenin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor ve şöyle devam ediyor: ’’Programa duyulan ihtiyaç, iyi sonuçlar elde edildikçe ve olumlu etkiler görüldükçe kendiliğinden artma eğilimine girmiştir. Ahşap yapılanma için belirlenen hedeflere ulaştık, ancak özellikle ahşap ürünlerinin ihracatı alanında halen katetmemiz gereken yol var. Finlandiya, eli bastonlu bir imajı kabullenemeyeceğinden ileri düzeyde işlenmiş ahşap ürünlerini yaygınlaştırma konusunda çaba sarf etmelidir’’.

Tiilikainen, ’’Ülkemizde endüstriyel ahşap yapılanma konusunda öncelikle kendi memleketimizde deneyim ve uzmanlık elde etmemiz ihracat pazarlarına güçlü ve rekabet edebilir şekilde girebilmemiz açısından gerekli olduğu kadar aslında kaçınılmazdır.” şeklinde ifade etmektedir.

Hükümetin ahşap yapılanmanın yaygınlaştırılmasını desteklemeye yönelik haklı gerekçeleri var

Hükümet, Finlandiya’yı biyo- ve dönüşüm ekonomileri ve temiz alternatiflerin lideri ülke konumuna getirmek hedefleri doğrultusunda geliştirdiği biyoekonomi stratejisi uyarınca ahşap yapılanmayı desteklemektedir. Hedef, ağaç kullanımında endüstriyel uygulamalarda ve enerji üretiminde 15 milyon metreküp artış sağlanmasıdır.

Tiilikainen’e göre, ahşap yapılaşmanın desteklenmesinin bir nedeninin de bunun ham ağaç kullanımının artışında önemli bir rol oynamasıdır. ”Ahşap yapılanma, biyoekonomi stratejisinin ve çok yönlü ahşap kullanımının bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Tiilikainen, ağaç endüstrisi ürünlerinin ve inşaat malzemelerinin somut bir ihracat pazarı bulunmasından dolayı, hükümetin ahşap inşaat sektörünü ve ağaç ürünlerine dayalı endüstriyi buna dair özel bir program oluşturmak suretiyle teşvik etmek için haklı gerekçeleri bulunduğunu hatırlatmaktadır.

Şehir yapılanmasında ahşap

Tiilikainen, çok katlı ahşap binaların inşa edilebilmesini ahşap inşaat sektörünün önündeki en büyük fırsat olarak gördüğünü ifade ediyor. ’’Şehirleri geliştirirken ahşapa yönelinmesi, ağaç kullanımını en hızlı arttırma yolu olabilir. Aynı zamanda tadilat zamanı gelmiş bölgeler yeniden yapılandırılırken ahşap elementli yapılar, kaliteli ve hesaplı bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Ahşabın artık bir kez yeni yapılaşmalarda kullanılmaya başlanmış olması itibarıyla, tadilatlarda ve tamamlayıcı inşaatlarda da ağaç kullanımına gidilebileceği değerlendirilebilir.

Hükümet programında yer alan en önemli projelerden biri, kısmen yeni ve kısmen de önceden inşa edilmiş bölgelere ilave yapılaşmalarla başkentin büyükşehir bölgesine yeni konutlar kazandırmaktır. Tiilikainen ’’Temel tadilatlar gerçekleştirilirken eski konutlara ilave katlar inşa edilebilir, bina yönetimine metrekare satışlarıyla gelir sağlanabilir ve aynı zamanda eski binaların dış görünümü ve bütün oturum ortamının çehresi çeşitlendirilebilir. Tadilatlarda ve ilave inşaatlarda mevcut altyapıdan faydalanılabilir.’’ diye ekledi.

Ahşabın diğer inşaat malzemeleriyle eşit seviyeye getirilmesi

Tiilikainen, ahşap inşaatlerin hız kazanması için mevcut yasal düzenlemelerin kaldırılmasının zaruretini vurguladı. ’’Yapılanmada ahşap kullanımını, örneğin yersiz düzenlemeleri yok sayarak destekleyebiliriz. Bu konuda hazırlık süreci halihazırda sürmektedir. İnşaatlara ilişkin mevcut mevzuat, ahşabın kullanımındaki büyümeyi yavaşlatmaktadır. Makul fiyatlarda konutların inşa edilebilmesi, ahşabın diğer inşaat malzemeleriyle eşit seviyeye getirilmesiyle de mümkün olabilir.”

Tiilikainen, ’’İnşaatta kullanılan diğer yapı malzemelerinin seçilmesinin, ahşapla rekabete girip bunun yaygınlaşmasını engellediğini gözlemledim. Bu yersiz bir endişedir çünkü her türlü inşaat faaliyetinde her türlü malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır ve inşaatlarda ahşap kullanımının arttırılmasıyla, kereste ağacı haricindeki malzemelerin kullanımının da arttırılması, öte yandan karbon seviyesinin azaltılması hedeflenmektedir’’ diyerek bu hususlara özellikle değindi.

Haber metni hizmeti Markku Laukkanen
Ek bilgi için: Uzman yardımcı Tea Usvasuo, 046 922 8946, tea.usvasuo@ymparisto.fi